Havna barn og unge (barnevern)

I Havna Omsorg barn og unge bygger vi det miljøterapeutiske arbeidet på en helhetstenkning på utvikling og samhandling. Ut fra det utviklingspsykologiske grunnsyn ser vi på relasjon og tilknytning som primær betingelse for at barn utvikler stabile indre strukturer for sine erfaringer og tolkninger av det de møter.

 

Havna Omsorgs hovedmål for alle ungdommene er å hjelpe dem til en bedre sosial og psykisk fungering slik at de kan gå ut i samfunnet som mer funksjonsdyktige mennesker og at de får en egen opplevelse av bedret livskvalitet.

INSTITUSJON

FOSTERHJEM

VEILEDNING /

TILTAK I HJEMMET

AVLASTNING

ETTERVERN