Våre tjenester

PSYKISKE

LIDELSER

SOMATISKE

LIDELSER

UTVIKLINGS-

HEMMING

DEMENS

AVLASTING

Besøksadresse: Gulbringa 1
1825 Tomter

Postboks 22
1805 Tomter

post@havnaomsorg.no

  • Facebook - Grey Circle
  • Linkedin - Grå Circle

Kontakt oss