Ettervern

For Ungdom og unge voksne kan overgangen til voksenlivet være en utfordrende situasjon som krever ekstra støtte og oppfølging.
Noen av våre unge har også et livslangt hjelpebehov.
Havna Omsorg er opptatt av å tilrettelegge tiltak og oppfølging inn i voksenlivet i den grad det er nødvendig og ønskelig.

 

Havna Omsorg har som ettervernstiltak mulighet for å følge opp i de fleste hverdagslige gjøremål og rutiner.
Vi er opptatt av å være tilstedte der det er behov for å legge til rette for at våre ungdom kan nyttiggjøre seg tilbudet, og lykkes med å bli selvstendige voksne.