Institusjon

Havna Omsorg tenker miljøterapeutisk arbeid med ungdom ut fra en overbevisning om nødvendigheten av differensiering og spesialisering.

Vi tenker at differensiering er en nødvendig forutsetning for at den miljøterapeutiske organisasjonen skal kunne oppnå terapeutiske resultater. Samt det å plassere ungdommer med ulike problemer og ulik bakgrunn sammen føre til negative effekter som smitteeffekt og mistrivsel.

 

Vi tror at gode og stabile relasjoner er avgjørende faktorer i all utvikling.

Vi er opptatt av å møte ungdommens behov og dette krever at vi må være fleksible og kunne forandre på våre egne rammer og likevel ivareta kontinuitet og stabilitet for den ansatte og ungdommen.

 

På våre avdelinger sikrer vi barna og ungdommen en forutsigbar og stabil omsorgsbase.

Alle plassert hos oss på Havna skal få hjelp til å ikke utsette seg selv eller andre for farlige hendelser eller traumatiske opplevelser.