BPA voksne

Havna Omsorg ønsker å være en lokal leverandør av BPA tjenester slik at du som arbeidsleder og dine assistenter har tett og god oppfølgning når du trenger det.

Havna Omsorg er en personlig og nær BPA- leverandør.

Vi er en mellomstor bedrift som er opptatt av nærhet til våre brukere. Du vil oppleve at du kan nå oss hele døgnet, hele uken dersom du har behov for det. Vi som jobber i Havna Omsorg har 10 års erfaring med BPA og vi vet hvordan vi kan hjelpe deg for å få et selvstendig og meningsrikt liv.

 

Vi har rammeavtale med Indre Østfold, Fredrikstad, Råde, Hvaler og Holmestrand.

 

Med BPA kan du som bruker få frihet til å leve ditt liv slik som du ønsker. Som bruker av BPA er du "arbeidsleder".

Dette vil si at du styrer selv hvem du ønsker som assistent, hva assistenten skal hjelpe deg med, og når assistenten skal være hos deg. Vi vil hjelpe deg med å finne den assistenten som passer akkurat til deg. 

Dersom du ikke har mulighet eller ønske om å være arbeidsleder kan rollen ivaretas av en av dine nærmeste.

Vi har høy helsefaglig kompetanse med flere sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og pedagoger. Havna Omsorg har spisskompetanse på koordinering av komplekse BPA ordninger.

Når du velger oss får du:

  • Tett og god oppfølging

  • Døgnåpen vakttelefon

  • Opplæring og veiledning

  • Arbeidslederkurs

  • Hjelp til å rekruttere flinke assistenter

  • Driftskonto

  • Digital timeføringsverktøy som gir deg god oversikt

  • Egen BPA koordinator

  • Tilgang på flinke assistenter

  • Individuell tilpasning

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat