BPA barn

Med en god BPA-ordning tilpasset ditt barns behov, får barnet større frihet til å leve et variert og meningsfullt liv. Du som forelder vil fungere som arbeidsleder og med støtte fra Havna Omsorg bestemmer du hvem som skal bistå barnet ditt når og med hva.

Noen barn trenger litt ekstra assistanse, med BPA kan du fokusere på å være forelder mens assistenten gjør det mulig å leve et fleksibelt familieliv.

 

Det er ingen nedre aldersgrense for retten til å få brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og vi i Havna bistår deg gjerne med søknadsprosessen.

 

Når du velger oss får du:

  • Tett og god oppfølging

  • Døgnåpen vakttelefon

  • Opplæring og veiledning

  • Arbeidslederkurs

  • Hjelp til å rekruttere flinke assistenter

  • Driftskonto

  • Digital timeføringsverktøy som gir deg god oversikt

  • Egen BPA koordinator

  • Tilgang på flinke assistenter

  • Individuell tilpasning

 

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat

«Jeg er mor og fersk arbeidsleder i en BPA-ordning for vår sønn. Havna er et relativt lite selskap som gir tett og personlig service til sine brukere. Dette er så langt fra en BPA-fabrikk som man kan komme.

Helt fra ordningen ble planlagt og leverandør valgt, har vi fått tett oppfølging og gode faglige råd fra svært kompetente ledere i bedriften

Leveransen fra Havna omsorg er skreddersøm etter våre ønsker og behov. Vi kunne ikke vært mer fornøyde.».
- Mor