Assistenter

Som assistent i Havna Omsorg får du en variert og meningsfull jobb.
Du vil bli ansatt hos en bruker og hverdagen består av å bistå med oppgaver som gjør at våre brukere får en selvstendig og meningsfull hverdag. Som personlig assistent hjelper du personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse med dagligdagse gjøremål.

 

Personer som har BPA kan ha fysiske funksjonshemninger, psykiske lidelser, utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilke behov brukeren har.

Som assistent i Havna Omsorg vil du få:

  • Gode betingelser

  • Fast ansettelse

  • Opplæring i assistentrollen

  • Veiledning ved behov

  • Meningsfullt arbeid
     

Vi som jobber i Havna Omsorg har 10 års erfaring med BPA, og er erfarne arbeidsgivere.