Pykiske lidelser

Havna omsorg har lang erfaring med å tilrettelegge bo- og omsorgstilbud til mennesker med komplekse sammensatte behov.

Vi tilbyr heldøgns omsorgstilbud til individer med alvorlig psykiske lidelser, og individer med dobbeltdiagnoser.

Vi skreddersyr løsninger for hver enkelt bruker og tar særskilte hensyn til bofellesskapenes sammensetting og personalgruppenes kompetanseprofil.

 

Våre medarbeidere benytter miljøterapi med fokus på lavaffektiv tilnærming.

Vi tilrettelegger hverdagen i form av aktivisering, støtte, omsorg og fokus på mestring. Den enkeltes behov, iboende ressurser og interesser, samt retten til medvirkning i eget liv, er noen av våre fokusområder.

 

Brukermedvirkning står alltid sentralt, og sammen med beboer definerer vi hva som øker den enkeltes livskvalitet, og hva som skal til får å oppleve dette.

Våre medarbeidere veiledes jevnlig av vår psykolog som også bistår med kompetanseheving i forhold til forståelse av psykiske diagnoser.