Somatiske lidelser

Vi i Havna Omsorg har spesialisert oss på å gi omsorg til personer med:

- ALS diagnose

- MS diagnoser

- Huntington Chorea

- Sjeldne nevrologiske diagnoser

- Sjeldne diagnoser

 

Vi har kompetanse og kunnskap om ovennevnte diagnoser, noe som gjør oss til trygge omsorgsgivere.

På bakgrunn av dette vet vi at det er viktig med tett og god oppfølging av personen med diagnosen, men også av pårørende og personale.

Vi har en helhetlig tilnærming til situasjonen, og tar også med det psykologiske aspektet.

 

Vi har markedets høyeste sykepleieandel i bemanning i tiltakene våre. For oss dreier sykepleie seg om alt fra å stille den sykes grunnleggende behov og skånsomt lindre hans eller hennes plager til å understøtte egenomsorg, alt basert på en forståelse av pasientens sykdomserfaringer og hva pasienten har behov for.

 

Lindring av plager, mestringshjelp og daglig ivaretakelse av den syke er den helt sentrale funksjonen i sykepleie. Vi i Havna Omsorg vet at den viktigste forutsetningen for å yte god pleie er evnen til å forstå pasientens opplevelse og erfaringer.