Utviklingshemming

Havna Omsorg har lang erfaring med tilrettelegging av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi spesialiserer oss i å skreddersy et bo- og omsorgstilbud som bygger på beboers ressurser, mål og behov for bistand.

 

Gjennom omsorg, trygghet, aktivisering og hjelp til struktur er vårt ønske at våre beboere skal utvikle en økt selvstendighet. Våre trygge medarbeidere fokuserer på mestringsopplevelser for våre beboere og gjennom de gode øyeblikkene utvikles relasjoner som er sentralt for miljøarbeid.

 

Havna Omsorg har et stort fokus på pårørende arbeid og er av den opplevelse at pårørende er en viktig ressurs for å levere gode tjenester.

Vi møter utfordrende adferd gjennom en lavaffektiv tilnærming og vårt personell veiledes jevnlig av vår psykolog.