Veiledning/tiltak i hjemmet

Noen familier trenger kommunikasjons og språkveiledning slik at de skal kommunisere på en adekvat måte, samt regulere seg selv bedre i samspill med sine familiemedlemmer.

 

Havna Omsorg tilbyr ungdommer og familier veiledning og tilrettelegging på å håndtere vanskelige situasjoner og tanker på en mer hensiktsmessig måte.

 

Vi har miljøterapeuter som er har erfaring med å jobbe i hjemmet, som jobber opp imot skole og andre offentlige instanser. Og som bidrar til at familien mestrer hverdagslige utfordringer på en mer hensiktsmessig måte.